Grupper

GRUPPER

At arbejde med sig selv i en Gruppekontekst er ofte meget berigende og effektfuld. Især ved mere generelle livsvilkår som er opstået eller blevet for belastende. Grupperummets forcer ligger for mig at se i de mange nuancer som opstår i et fortroligt rum med en fælles problemstilling og hvor, det at kunne spejle sig i andre kan have en enorm effekt for ens egen udvikling.

Temaerne for gruppen kan eksempelvis være;  Skilsmisse, Tab, Min nye forældrerolle, overgangen til voksen etc.

Jeg laver løbende forskellige gruppeforløb med forskellige temaer drevet af efterspørgsel og af det jeg er inspireret af. Følg med her eller kontakt mig.


Selvudviklingsgruppe for yngre mænd 

Til august 2024 opstarter jeg et gruppeforløb for dig som er ung mand og som ønsker at se på dig selv og det sted du er i livet med fornyede perspektiver. Gruppen bliver på 8-10 mand (først til mølle) og foregår i lokalerne på Peder Hvitfeldts Stræde 4 ved Rundetårn. Læs mere her.


Fædregrupper

Der har overordnet set ikke altid været så meget fokus på fædrenes identitets og tilknytningsmæssige rolle i familielivet. Når vi får børn kommer vores egen opvækst i spil igen, og der kan opstå et behov for at gentænke en masse. Ved skilsmisse kommer vores egen tilknytning på arbejde, og især hvis vi som fædre er den forladte part.


Jeg har mange års erfaring i gruppearbejdet med fædre, både i privat regi, men også under kriminalforsorgen.


Jeg tilbyder gruppeforløb som de efterspørges med temaerne:

  • Min nye rolle som skilsmissefar
  • Min nye far-identitet. Henvendt til kommende og nye fædre, eller fædre som senere i deres rolle som far bliver nysgerrig eller udfordret i rollen.
  • Tidligere straffede fædre
  • At skulle finde tilbage til sit fædreskabGrupperne er typisk et forløb på 8 sessioner af to timers varighed. Vi er

5-8 fædre samlet i gruppen.


Hvis du ønsker at deltage i en af ovenstående grupper, kan du skrive mig en mail, hvorefter jeg indkalder dig til en visitationssamtale, forinden opstart i gruppen.