Til profesionelle

TIL PROFESSIONELLE

Jeg har de sidste 20 år arbejdet som ekstern konsulent og hjulpet kommuner og statslige institutioner med mange forskellige opgaver.


Supervision

Jeg tilbyder supervision til personalegrupper som arbejder socialpædagogisk. Jeg har stor erfaring i arbejdet med de særligt udsatte og i hvordan vi som professionelle holder begge fødder på jorden i et ofte turbulent arbejdsmiljø.


> Rådgivning

Rådgivning af forældre med konkrete udfordringer med deres børn. (skilsmisser, diagnoser, misbrug, eftertraumereaktioner)


> Familieterapi


Kurser og oplæg

Jeg tilbyder kurser og oplæg til pædagogfaglige personalegrupper med temaer som "tilknytning", "traumatiseret i barndommen", i en praksisnær kontekst.


Faglig konsulentbistand

På timebasis eller kontrakt-ansat ved længere forløb