Til profesionelle

TIL PROFESSIONELLE

Jeg har de sidste 20 år arbejdet som ekstern konsulent og hjulpet kommuner og statslige institutioner med mange forskellige opgaver.


Supervision

Jeg tilbyder supervision til personalegrupper som arbejder socialpædagogisk eller behandlende med et relationelt fokus og med en traumeforståelsesramme.

Jeg har stor erfaring i arbejdet med de særligt udsatte og i hvordan vi som professionelle holder begge fødder på jorden i et ofte turbulent arbejdsmiljø.


Gruppeterapi.

Jeg har i mange år og kontinuerligt kørt gruppeforløb for forskellige målgrupper. Jeg har i de sidste 6 år lavet fædregrupper for Kriminalforsorgen og siden hen foreningen SAVN.


Rådgivning

Rådgivning af forældre med konkrete udfordringer med deres børn. (skilsmisser, diagnoser, misbrug, eftertraumereaktioner)


Familieterapi


Kurser og oplæg

Jeg tilbyder kurser og oplæg til personalegrupper med temaer som relationer, tilknytning, traumer o.lign., i en praksisnær kontekst. Du/I er meget velkommen til at tage kontakt, hvis du ønsker at vende et tema med mig.