NARM

NARM – DEN NEUROAFFEKTIVE, RELATIONELLE MODEL

NARM er en forholdsvis nyudviklet, nænsom og dybdegående terapiform udviklet af den amerikanske dr. Laurence Heller.


Metoden er særlig brugbar ved:

  • Udviklings/relationstraumer (traumer, svære livsbegivenheder i barndom)
  • Angst, stress og depression
  • Kompleks PTSD
  • Tilknytningsproblematikker
  • Udfordringer i relation til os selv og andre
  • Lavt selvværd, skamfuld, selvkritisk


Metoden antager at oplevelser fra tidlig opvækst og livet herefter, sætter sine tydelige præg i vores nervesystem, og påvirker udviklingen.

NARM er en psyko-biologisk metode, hvilket vil sige at vi i terapien, igennem samtale, inddrager det hele menneske igennem de følelser, tanker og sansninger som opstår.

Terapien har sit fokus i nuet, forstået på den måde, at vi har en øget opmærksomhed og nysgerrighed på det, som opstår i rummet i mellem os.

 

Med nyere hjerneforskning, er det blevet muligt at få indblik i hvordan vores erfaringer med livet sætter sig som kropslig erfaring og spændinger i nervesystemet. Man kan sige, at vores nervesystem danner sin egen tolkning og forsvar (strategier) imod det vi er udsat for, igennem vores barndom, og lagrer det som en kropslig hukommelse. Denne forståelse bliver kroppens ubevidste guideline til at begå sig/overleve på, på en, for individet, tryggere måde.

 

Disse strategier er som voksen ikke nødvendigvis længere brugbare eller hensigtsmæssige, og skaber måske en følelse af at ”bokse” med de samme udfordringer om og om igen. Strategierne viser sig særligt, når vi udfordres (eksempelvis i vores relationer). I NARM-tilgangen arbejder vi med strategier og identifikationer i nuet, gennem samtale. Det har den fordel, at vi i modsætning til mange andre terapiformer har muligheden for at få nye indsigter og handlemuligheder, på det kropslige, følelsesmæssige samt kognitive plan - og dermed en mere fuldendt og selv-medfølende forståelse af udfordringerne.


Måske fik vi i vores opvækst ikke opfyldt vores behov for kontakt, tillid, afstemning, selvstændighed eller kærlighed? Måske oplevede vi hændelser som overvældede hvad vi på daværende tidspunkt havde forsvar til at modstå. I voksenlivet kan fortidens ”glemteoplevelser komme til udtryk i symptomer som stres, angst, depression, misbrug osv. Alt sammen symptomer som i forskellig grad, frarøver os muligheden for at være i kontakt, og fra følelsen af frihed.

 

Jeg er certificeret NARM-terapeut under Laurence Heller.

Jeg finder metoden meget anvendelig og nænsom.


Du kan læse mere om NARM her:


Se mig interviewet af NARM-danmark, hvor jeg fortæller om de fordele jeg finder ved terapiformen NARM i rummet med mine klienter. 

”Kroppen fortæller den sande historie”
Magasinet P, juni 2017

Interview med Laurence Heller, Grundlægger af NARM Magasinet P januar 2020