Familieterapi

FAMILIETERAPI

Vi gør alle vores bedste for vores børn ud fra de forudsætninger og vilkår vi bærer med os. Relationer er i høj grad det som gør os til hvem vi er. Når vi bliver forældre, kommer de dynamikker vi selv lærte som børn i spil på ny, og sætter rammen for samværet (udviklingspotentialet) for vores børn, på godt og ondt.


Med familieterapien kan vi kigge på det samspil I som familie er en del af, og lidt på afstand få en ny forståelse af jeres familiedynamikker. Det giver ofte muligheden for at kunne justere i det uhensigtsmæssige.


Jeg har mange års behandlingserfaring med børn og unge i familier, samt i familier, hvor børnene er blevet voksne.

Herunder familer:


  • Hvor det er svært for forældrene at finde en indgang til deres børn
  • Hvor hverdagen er udfordret af diagnoser, traumer og/eller misbrug
  • Forældre som er midt i, eller står foran en skilsmisse opsøger mig ligeledes ofte for at skabe bedst mulige overgange til det nye for deres børn
  • Familier med pludseligt opståede kriser
  • Voksne børn med endnu mere voksne forældre