Individuel terapi

INDIVIDUEL TERAPI

Når vi udfordres i vores liv, eller når vi i vores relationer bliver opmærksomme på uhensigtsmæssige handlemønstre eller for stærke følelser, er vores første impuls, måske at gemme det væk, eller at negligere det. Det kan i mange tilfælde også umiddelbart hjælpe, men ofte vil tilstanden dukke op igen, og tage vores opmærksomhed væk fra det som for os er betydningsfuldt. På sigt kan det udvikle sig til symptomer som eksempelvis, angst og depression.


Det som flytter mest for os mennesker, som ønsker at udvikle os, er trygge og troværdige relationer. Både hos dem vi omgiver os med helt nært, men selvfølgelig også når vi involverer en professionel terapeut i vores tanker. Den gode ”kemi” er afgørende i enhver relation, og også i et terapiforløb, for at opnå et godt resultat.


Hvis kemien imellem os viser sig god, er det højst tænkeligt at du efter kort tid igennem samtalen, vil opleve at få en større forståelse for dine egne handlemønstre (hensigtsmæssige som uhensigtsmæssige) og eventuelle symptomer og derigennem opleve en større frihed og "luft" til at kunne handle i det.


Terapien kan løbe over en kortere eller længere periode. Det er dig som er hovedpersonen, og det foregår derfor i dit tempo.